Adatkezelési Szabályzat 

 

A szabályzat hatálya – Jelen szabályzat a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a http://kezenallas.hu/ és http://kezenallas.com/ oldalon található hivatkozás vezet.

Az adatkezelő személye, a felhasználó – Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (kezenallas.hu/com), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az adatkezelés célja és jogalapja – A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-139998/2018.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz – A kezelt adatokat az adatkezelő – a fentiekben meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Az adatok adatkezelő általi felhasználása – Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

Adatbiztonság – Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelés időtartama – A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti a tas.g79@gmail.com e-mail címen. A végleges törlésre az ezt követő 14 munkanapban kerül sor.

 

Adatkezelési Nyilatkozat

 

A Honlap és az azon található tartalmak (írások, alkotások, stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak.

Kezenallas.hu/com (továbbiakban Szolgáltató) a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi videót és egyéb szakmai írásokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

  1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a http://kezenallas.hu és http://kezenallas.com domain neveire, az ezekhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
  2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. kinyomtatása, lementése, kereskedelmi forgalomba hozatala – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  3. Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő írások, videók: írásbeli egyeztetés követően, a forrás teljes megjelölésével, pl. a videó mellett szerepeltetni kell annak címét, az alkotó nevét, honlap nevét.

Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő írások és videók: írásbeli egyeztetés követően, forrás teljes megjelölésével, továbbá csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően.